Våra tjänster

Det är viktigt att ett företags situation är korrekt redovisad. Framförallt för ägaren men även för långivare, anställda, kunder, leverantörer stat och kommun.

Ägaren ska kunna intyga att den ekonomiska informationen är rättvisande och att ledningen förvaltar företaget på ett tillförlitligt sätt. För att kunna bearbeta och utvärdera bokföring och förvaltning måste ägaren ha insikt i företagets verksamhet.

Ett gott omdöme, brett kunnande, erfarenhet och fantasi är viktiga egenskaper hos den redovisningsansvarige för att göra detta på ett bra sätt.

Kontakta oss

  Lönehantering

  Personalregister
  Semester- och frånvaroregistrering
  Lönespecifikationer
  Löneutbetalning
  Avstämning i bokföring
  Kontrolluppgifter

  Deklaration

  Deklaration för företaget
  Deklaration för ägare/delägare

  Budgetering

  Upprättande av årsbudget
  Löpande uppföljning av budget

  Bokföring

  Hantering av verifikationer
  Avstämningar
  Moms- & skatteredovisning
  Månadsrapport
  Uppföljning mot budget

  Fakturering & kundreskontra

  Löpande fakturering mot underlag
  Uppföljning/bevakning i kundreskontra
  Betalningsregistrering
  Utskick av påminnelser, krav och räntefakturor

  Leverantörsfakturor & leverantörsreskontra

  Registrering av fakturor
  Uppföljning/bevakning i leverantörsreskontra
  Utbetalning

  Bokslut & årsredovisning

  Avstämning av alla balanskonton
  Bokslutstransaktioner (avskrivningar, periodiseringar,
  löneskatter, m.m.)
  Förslag till årsredovisning inkl. bilagor

  Rådgivning

  Bolagsbildningar
  Personalfrågor
  Skattefrågor

  Göran Reimer

  Göran

  Tel 054 – 56 75 65
  Mobil 073 – 097 05 32
  E-post
  goran@reimerekonomi.se

  Ingrid Norrman

  Ingrid


  Tel
  054 – 56 77 77
  E-post
  ingrid@reimerekonomi.se

  Anna Reimer

  Anna

  Tel 054 – 56 75 64
  Mobil 070 – 320 26 05
  E-post
  anna@reimerekonomi.se

  Henrik Reimer

  Henrik

  Tel 054 – 56 71 48
  Mobil 070 – 645 72 48
  E-post
  henrik@reimerekonomi.se

  Ronja Holmgren

  Ronja

  Tel 054 – 202 16 12
  Mobil 079 – 585 37 54
  E-post
  ronja@reimerekonomi.se

  Ditt namn här?

  Din bild här?

  Är du rätt person för oss?

  Välkommen att skicka in din spontanansökan via knappen nedan

  Reimer Ekonomi AB

  Zakrisdalsvägen 26
  653 42 Karlstad
  Tel. 054 – 56 75 65

  Reimer_logo_white
  srf_white