Kontakta ossReimerlogo

Bokföring

Bokföring/redovisning innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser, löpande redovisningen. Vi kommer varje månad att redovisa månadsrapporter som ger dig en tydlig bild av hur ditt företag utvecklas.

I samband med månadsrapporten tar vi fram underlag för din skattedeklaration. Genom att vi inte är bundna till någon stor aktör har vi möjlighet att ge dig och ditt företag en personlig och kundanpassad lösning för de tjänster vi hjälper Er med.

Göran Reimer
Tel. 054 – 56 75 65
Mobil 073 – 097 05 32
E-post:
goran@reimerekonomi.se

Ingrid Norrman
Tel 054 - 56 77 77

E-post:
ingrid@reimerekonomi.se