Kontakta ossReimerlogo

Lönehantering

Lön är ersättning för genomfört eller planerat arbete. De anställda räknar med att få sin lön i rätt tid och med rätt ersättning. Att ha kunskap om alla lagändringar och kollektivavtal är både svårt och  kräver mycket tid. När vi sköter Er lönehantering gör vi följande:
•  Framtagande av löner, övertid, traktamenten mm.
•  Beräkning av semesterlön och upprättning av semesterlöneskuldlistor.
•  Uträkning av skatter och sociala avgifter
•  Rapportering av kontrolluppgifter till skatteverket, samt uppgifter till Fora Alecta m.fl.

Göran Reimer
Tel. 054 – 56 75 65
Mobil 073 – 097 05 32
E-post:
goran@reimerekonomi.se

Ingrid Norrman
Tel 054 - 56 77 77

E-post:
ingrid@reimerekonomi.se