Lönehantering

Lön är ersättning för genomfört eller planerat arbete. De anställda räknar med att få sin lön i rätt tid och med rätt ersättning. Att ha kunskap om alla lagändringar och kollektivavtal är både svårt och  kräver mycket tid. När vi sköter Er lönehantering gör vi följande:

•  Framtagande av löner, övertid, traktamenten mm.
•  Beräkning av semesterlön och upprättning av semesterlöneskuldlistor.
•  Uträkning av skatter och sociala avgifter
•  Rapportering av kontrolluppgifter till skatteverket, samt uppgifter till Fora Alecta m.fl.

Kontakta oss

  Göran Reimer

  Göran

  Tel 054 – 56 75 65
  Mobil 073 – 097 05 32
  E-post
  goran@reimerekonomi.se

  Ingrid Norrman

  Ingrid


  Tel
  054 – 56 77 77
  E-post
  ingrid@reimerekonomi.se

  Anna Reimer

  Anna

  Tel 054 – 56 75 64
  Mobil 070 – 320 26 05
  E-post
  anna@reimerekonomi.se

  Henrik Reimer

  Henrik

  Tel 054 – 56 71 48
  Mobil 070 – 645 72 48
  E-post
  henrik@reimerekonomi.se

  Ronja Holmgren

  Ronja

  Tel 054 – 202 16 12
  Mobil 079 – 585 37 54
  E-post
  ronja@reimerekonomi.se

  Ditt namn här?

  Din bild här?

  Är du rätt person för oss?

  Välkommen att skicka in din spontanansökan via knappen nedan

  Reimer Ekonomi AB

  Zakrisdalsvägen 26
  653 42 Karlstad
  Tel. 054 – 56 75 65

  Reimer_logo_white
  srf_white