Kontakta ossReimerlogo

Våra tjänster

Det är viktigt att ett företags situation är korrekt redovisad. Framförallt för ägaren men även för långivare, anställda, kunder, leverantörer stat och kommun.

Ägaren ska kunna intyga att den ekonomiska informationen är rättvisande och att ledningen förvaltar företaget på ett tillförlitligt sätt. För att kunna bearbeta och utvärdera bokföring och förvaltning måste ägaren ha insikt i företagets verksamhet.

Ett gott omdöme, brett kunnande, erfarenhet och fantasi är viktiga egenskaper hos den redovisningsansvarige för att göra detta på ett bra sätt.

Vi hjälper dig med:

Lönehantering

 • Personalregister
 • Semester- och frånvaroregistrering
 • Lönespecifikationer
 • Löneutbetalning
 • Avstämning i bokföring
 • Kontrolluppgifter

Deklaration

 • Deklaration för företaget
 • Deklaration för ägare/delägare

Budgetering

 • Upprättande av årsbudget
 • Löpande uppföljning av budget

Bokföring

 • Hantering av verifikationer
 • Avstämningar
 • Moms- & skatteredovisning
 • Månadsrapport
 • Uppföljning mot budget

Fakturering / kundreskontra

 • Löpande fakturering mot underlag
 • Uppföljning/bevakning i kundreskontra
 • Betalningsregistrering
 • Utskick av påminnelser, krav och räntefakturor

Leverantörsfakturor / leverantörsreskontra

 • Registrering av fakturor
 • Uppföljning/bevakning i leverantörsreskontra
 • Utbetalning

Bokslut & årsredovisning

 • Avstämning av alla balanskonton
 • Bokslutstransaktioner (avskrivningar, periodiseringar,
  löneskatter, m.m.)
 • Förslag till årsredovisning inkl. bilagor

Rådgivning

 • Bolagsbildningar
 • Personalfrågor
 • Skattefrågor